Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11,

971 01 Prievidza 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 046/5422 771

fax č.: 046/5420 685